VÄLKOMMEN
Låt pärlorna visa dig vägen!
Pilgrimsleden löper längs med promenadstigen Slingan.
Den är 2,5 km lång, börjar en bit in på Kaveldunsvägen. Vid anslagstavlan.
Här ser du Frälsarkransen:
 
 
 
Här ser du pilgrimsledens sträckning:
Klicka för större bild
karta

 

 

 


 

 

 


Välkommen till Pilgrimsleden Frälsarkransen.
Längs leden finns 15 rastplatser, utmärkta av målade naturstenar – pärlorna! 8 bänkar inbjuder till en stunds skön vila.

Vid 9 av platserna finns, förutom en eller flera pärlor, texter att läsa här på webbsidan och reflektera över på temat:  KULTUR    NATUR    ANDLIGHET  .

– Vad väljer du idag? Att göra en naturvandring, en kulturvandring eller att fördjupa dig i pärlornas betydelse?
Vid 6 av rastplatserna finns bara en text att läsa och en pärla. – Tystnadspärlan. Den vill påminna om hur viktigt det är att hejda sig ibland; stanna upp, andas. Vänta lite, lyssna … För att låta själen hinna ifatt.

LIVETS PÄRLOR kallas den ibland, den fina Frälsarkransen av biskop em Martin Lönnebo. Den vill gärna vara ett redskap för övning i koncentration och inre samling. Ett modernt radband.

God tur! Eller med den gamla pilgrimshälsningens ord:    
PAX ET BONUM.  Vilket betyder: ”Fred och allt gott.”             

 
Frälsarkransen© och TM Verbum Förlag AB